Wat bij schade?

Wij wensen het uiteraard niemand toe. Maar stel dat uw plezier- of woonboot toch schade oploopt, contacteer ons dan zo vlug mogelijk.

Wat te doen bij schade aan uw boot?

Wanneer u met uw vaartuig schade veroorzaakt aan derden, of uw vaartuig zelf is beschadigd, neemt u best contact op met Insura Marine.

 

U kunt dit doen door ons gratis te bellen

op 0800 96 626 en dit 24u/24u!

 

Hierbij dienen wij te weten in welke situatie de schade zich heeft voortgedaan. Een handig document hierbij is de schade-aangifte.

(Download schade-aangifte)

 

Bij schade aan uw eigen vaartuig, vragen wij u om volgende informatie over te maken:

Foto’s van de schade & raming van de schade