Woonboten

Een woonboot verzekeren is een specialiteit, een woonboot is immers geen woning op de wal. Insura Marine heeft daarom aangepaste voorwaarden voor de specifieke risico's van een woonboot.

 

De verzekering dekt de schade door verlies of beschadiging van de woonboot als gevolg van:

  • Diefstal van de woonboot of een poging daartoe
  • Storm
  • Brand en ontploffing
  • Blikseminslag
  • Eigenschade aan uw vaartuig door een plotseling van buiten komende gebeurtenis

De verzekering dekt ook:

  • Inboedel
  • Lichtings- en opruimingskosten

Koen S., Gent

"Hallo,
Bedankt om de oplossing van het schadegeval zo snel in gang te hebben gezet.
Ik had daarnet daarover ook een heel positief contact …
"

Woonboten